Οι εγγραφές ξεκίνησαν
Δες τις επιλογές σου για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην Γ' Λυκείου


Δυναμικό Καλοκαίρι

Α' Φάση :

Προετοιμασία Ιουνίου

Δευτέρα 18 Ιουνίου - Παρασκευή 29 Ιουνίου

 

Β' Φάση :

Προετοιμασία Αυγούστου

Έναρξη:

Τετάρτη 1 Αυγούστου

 


Ακολουθούν οι προτάσεις μας ανά Ομάδα Προσανατολισμού.
Δες εδώ αναλυτικά όλες τις επιλογές με το νέο σύστημα και τις σχολές ανά πεδίο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Προσφερόμενα Μαθήματα: Αρχαία, Ιστορία Προσανατολισμού, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λατινικά*,  Βιολογία Γενικής Παιδείας*.

 

Πρόταση πρώτη:
 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Λατινικά*
O βασικός κορμός μαθημάτων.

 

Πρόταση δεύτερη:
 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Λατινικά*
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας*

* Μαθήματα Επιλογής
Σημείωση 1 : Η επιλογή των Λατινικών κρίνεται απαραίτητη για να μπορεί ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε πολλά τμήματα.
Σημείωση 2 : O μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαλέξει το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας για να αποκτήσει πρόσβαση στις σχολές του 3ου πεδίου με μειωμένα μόρια.


Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών και τεχνολoγικών Σπουδών

Προσφερόμενα Μαθήματα: Φυσική, Χημεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Προσανατολισμού*, Βιολογία Προσανατολισμού*.

Πρόταση πρώτη:
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά*
 • Σχέδιο*
  • Γραμμικό
  • Ελεύθερο
Ο συνδυασμός των μαθημάτων που δίνει στον μαθητή τις περισσότερες επιλογές.


Πρόταση δεύτερη:

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Βιολογία*
 • Μαθηματικά* (Light)

* Μαθήματα Επιλογής
Σημείωση 1 : Για τους μαθητές με στόχο τις ιατρικές σχολές, προτείνουμε ένα πρόγραμμα που θα περιέχει και μαθηματικά με μειωμένες ώρες διδασκαλίας (2 ώρες την εβδομάδα) ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν το πεδίο με τις πιο πολλές σχολές.
Σημείωση 2 : Ο μαθητής μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς τα μαθηματικά ή με πλήρη διδασκαλία τους.


Ομάδα Προσανατολισμού: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Προσφερόμενα Μαθήματα: Μαθηματικά Προσανατολισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας*, Βιολογία Γενικής Παιδείας*.

Πρόταση πρώτη:

 • Μαθηματικά
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας*
 • Σχέδιο*
  • Γραμμικό
  • Ελεύθερο

Η βασική επιλογή που σου δίνει και τις σχολές Πληροφορικής και τις Οικονομικές σχολές.

Πρόταση δεύτερη:

 • Μαθηματικά
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας*
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας*

* Μαθήματα Επιλογής
Σημείωση 1 : O μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαλέξει  το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας για να αποκτήσει πρόσβαση στις σχολές του 3ου πεδίου με μειωμένα μόρια.