δυναμικό

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο


ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

γραμμικό σχέδιο

Το Γραμμικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κατά τον οποίο αποτυπώνεται στο χαρτί η σκέψη του κάθε μελετητή είτε πρόκειται για σχεδιασμό κτιριακών όγκων ή οποιουδήποτε αντικειμένου.

Σκοπός του γραμμικού σχεδίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τους τεχνικούς όρους καθώς και με τη χρήση των οργάνων σχεδίασης έτσι ώστε σταδιακά χρησιμοποιώντας τη «γλώσσα του σχεδίου» να μπορέσουν αποδώσουν με γεωμετρικό τρόπο (κάτοψη, τομή, όψη) και υπό κλίμακα τη μελέτη ενός κτιρίου ή αντικειμένου.

Κατά την εξέταση του ειδικού μαθήματος Γραμμικού σχεδίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφέρουν στη κλίμακα που τους ζητείται το σχεδιαστικό προς εξέταση θέμα που τους δίνεται (ως επί των πλείστων κάτοψη και τομή – όψη ενός κτιρίου ή χώρου ή αντικειμένου) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 6 ωρών, χρησιμοποιώντας τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης, με ορθό – πλήρη και ποιοτικό σχεδιασμό. Η εκφώνηση του θέματος δίνεται στους υποψηφίους σε κόλλες Α4, και η παράδοσή του γίνεται σε κόλλα 50Χ70 εκ. η οποία και τους δίδεται. Όλα τα απαιτούμενα σχεδιαστικά όργανα, καθώς και την πινακίδα σχεδίασης, οι υποψήφιοι πρέπει να τα έχουν μαζί τους την ημέρα των εξετάσεων. Ένα άριστο γραμμικό σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ απαιτείται τουλάχιστον η βάση για την εισαγωγή σε μια από τις σχολές για τις οποίες είναι προαπαιτούμενο.

Σχολές για τις οποίες το Γραμμικό σχέδιο είναι ειδικό μάθημα

 • Α.Ε.Ι.
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας (Βόλος), Θράκης (Ξάνθη), Κρήτης (Χανιά)
  • Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) (απαιτείται μόνο ελεύθερο σχέδιο)
 • Α.Τ.Ε.Ι.
  • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδίασης Αντικειμένων Αθηνών
  • Γραφιστικής Αθηνών
  • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθηνών
  • Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθηνών
  • Συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς ιονίων νήσων (Ζάκυνθος)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ελεύθερο σχεδιο - καρέκλα

Με τον όρο Ελεύθερο σχέδιο νοείται ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης με ελεύθερο χέρι με μολύβι και χωρίς τη χρήση οργάνων σχεδίασης.

Σκοπός του ελεύθερου σχεδίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με το μέγεθος και την τοποθέτηση στη σxεδιαστική επιφάνεια μιας σύνθεσης, τις αναλογίες των σxημάτων και τις σxέσεις μεταξύ τους, την τονική διαβάθμιση, την απόδοση των υλικών των αντικειμένων, την ποιότητα της γραφής και τέλος τη γενικότερη εντύπωση του θέματος.

Κατά την εξέταση του ειδικού μαθήματος Ελεύθερου σχεδίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδώσουν με ελεύθερο χέρι την προς εξέταση σύνθεση που βλέπουν, να τη τοποθετήσουν σωστά στο χαρτί εξέτασης (χωρίς κυρίως λάθη προοπτικής) πλαισιώνοντας την με τονικές διαβαθμίσεις που θα καταρτίσουν ένα άρτιο σχέδιο, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 6 ωρών. Καλούνται έτσι να αποδώσουν με ακρίβεια και ρεαλιστικότητα μια σύνθεση από ένα πλήθος αντικειμένων, που στήνεται στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων. Η σχεδιαστική αυτή απόδοση γίνεται σε κόλλα 50Χ70 εκ., η οποία και τους δίδεται, χρησιμοποιώντας μολύβι. Δεν επιτρέπεται σχεδίαση σε καβαλέτο. Ένα άριστο ελεύθερο σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια, ενώ απαιτείται τουλάχιστον η βάση για την εισαγωγή σε μια από τις σχολές για τις οποίες είναι προαπαιτούμενο.

Σχολές για τις οποίες το Ελεύθερο σχέδιο είναι ειδικό μάθημα

 • Α.Ε.Ι.
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας (Βόλος), Θράκης (Ξάνθη), Κρήτης (Χανιά)
  • Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) (απαιτείται μόνο ελεύθερο σχέδιο)
 • Α.Τ.Ε.Ι.
  • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδίασης Αντικειμένων Αθηνών
  • Γραφιστικής Αθηνών
  • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθηνών
  • Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθηνών
  • Συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς ιονίων νήσων (Ζάκυνθος)