δυναμικό

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα


Μαθηματικά Προσανατολισμού

5 ώρες/εβδομάδα


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

3 ώρες/εβδομάδα


Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες/εβδομάδα


Ελεύθερο Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Γραμμικό Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Εγγραφές Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα


Αρχαία

5 ώρες/εβδομάδα


Ιστορία Προσανατολισμού

3 ώρες/εβδομάδα


Λατινικά

3 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες/εβδομάδα


Εγγραφές Γ' Λυκείου

Γ' Λυκείου Επα.Λ.

Μαθήματα


Μαθηματικά

4 ώρες/εβδομάδα


Νέα Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες/εβδομάδα


Μαθήματα Ειδικότητας

1,5 ώρα/εβδομάδα


Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα


Μαθηματικά Προσανατολισμού

5 ώρες/εβδομάδα


Φυσική

4 ώρες/εβδομάδα


Χημεία

4 ώρες/εβδομάδα


Βιολογία Προσανατολισμού

4 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα

3 ώρες/εβδομάδα


Ελεύθερο Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Γραμμικό Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Εγγραφές Γ' Λυκείου