δυναμικό

Μαθήματα

 

Νεολληνική Γλώσσα

2 ώρες/εβδομάδα


Άλγεβρα

2 ώρες/εβδομάδα


Γεωμετρία

2 ώρες/εβδομάδα


Φυσική

2 ώρες/εβδομάδα


Χημεία

1 ώρα/εβδομάδα


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2 ώρες/εβδομάδα


Εγγραφές Α' Λυκείου