δυναμικό

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Μαθήματα Προσανατολισμού

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

3 ώρες/εβδομάδα


 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες/εβδομάδα


Άλγεβρα

2 ώρες/εβδομάδα


Εγγραφές Β' Λυκείου