δυναμικό

Γ' Λυκείου Επα.Λ.

Μαθήματα


Μαθηματικά

4 ώρες/εβδομάδα


Νέα Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες/εβδομάδα


Μαθήματα Ειδικότητας

1,5 ώρα/εβδομάδα