δυναμικό

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα


Αρχαία

5 ώρες/εβδομάδα


Ιστορία Προσανατολισμού

3 ώρες/εβδομάδα


Λατινικά

3 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες/εβδομάδα


Εγγραφές Γ' Λυκείου