Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα


Αρχαία

4 ώρες/εβδομάδα


Ιστορία Προσανατολισμού

2 ώρες/εβδομάδα


Λατινικά

2 ώρες/εβδομάδα


Βιολογία Γενικής Παιδείας

1 ώρα/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες/εβδομάδα


Εγγραφές Γ' Λυκείου