δυναμικό

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα


Μαθηματικά Προσανατολισμού

5 ώρες/εβδομάδα


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

3 ώρες/εβδομάδα


Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες/εβδομάδα


Ελεύθερο Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Γραμμικό Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Εγγραφές Γ' Λυκείου