Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα


Μαθηματικά Προσανατολισμού

5 ώρες/εβδομάδα


Φυσική

4 ώρες/εβδομάδα


Χημεία

3 ώρες/εβδομάδα


Βιολογία Προσανατολισμού

2,5 ώρες/εβδομάδα


Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες/εβδομάδα


Ελεύθερο Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Γραμμικό Σχέδιο

3 ώρες/εβδομάδα

περιγραφή μαθήματος

Εγγραφές Γ' Λυκείου