δυναμικό

ΜαθήματαΜαθηματικά

2 ώρες/εβδομάδα


Φυσική

1 ώρα/εβδομάδα


Αρχαία

1 ώρα/εβδομάδα


Έκθεση

1 ώρα/εβδομάδα


Το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου