Υπολογίστε τα μόρια σας με την επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ