δυναμικό

Πανελλαδικές: Υπολογίστε ηλεκτρονικά τη μοριοδότησή σας.
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να υπολογίσουν ηλεκτρονικά τον αριθμό των μορίων τους σε αυτή τη διεύθυνση.